Duurzame inzetbaarheid

Donderdag 28 januari 2016

Sinds eind 2015 zijn we aan de slag gegaan met duurzame inzetbaarheid van personeel. Het doel hiervan is onder andere om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en het inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie ondersteunt bedrijven met subsidie om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, productief en competent aan het werk kunnen zijn. Onderwerpen die wij uitwerken binnen Colpro zijn:

  • Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  • Onderzoek (periodiek) naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor de werknemers;
  • De organisatie van het werk aanpassen;
  • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • Bevorderen van een flexibele werkcultuur;
  • Het invoeren van een arbeidstijdenmanagement.